USŁUGI NOTARIALNE.

Notariusz Publiczny jest dostępny w agencji każdego dnia w normalnych godzinach pracy.

Proszę pamiętać, że pomiędzy Notariuszem w Polsce a Notariuszem w Stanach Zjednoczonych jest ogromna różnica. W USA wiele dokumentów musi być sporządzonych przez prawnika - pomimo to, że w Polsce są one przygotowywane przez Notariusza. W dużym uproszczeniu można więc stwierdzić, że zadaniem Notariusza Publicznego w USA jest sprawdzenie tożsamości osoby podpisującej dokument a nie napisanie tego dokumentu. Dlatego też osoba składająca podpis musi mieć z sobą powszechnie akceptowany dokument tożsamości ze zdjęciem, np: paszport, prawo jazdy, zieloną kartę, pozwolenie do pracy itp.

APOSTILLE

APOSTILLE to certyfikat zaświadczający o tym, że dany dokument został zalegalizowany w USA zgodnie z amerykańskim prawem. Apostille jest wymagany od 14 sierpnia 2005r. kiedy to Polska podpisała postanowienia konwencji z Hagi, z 1961r. W chwili obecnej najczęstsze przypadki kiedy polskie urzędy wymagają apostille to: upoważnienie kogoś do kupienia lub sprzedania domu, mieszkania, działki lub innych nieruchomości, sprawy majątkowe, spadkowe, bankowe oraz zgoda jednego z rodziców na wyrobienie paszportu dla nieletniego dziecka przez drugiego z rodziców.